אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

ויתור על הזכות להצהיר אירצון להיות אזרח ישראלי

שירות זה מאפשר לעולים, אזרחי חוץ מעל גיל 18, לוותר על הזכות להצהיר על אי-רצון להיות אזרח ישראלי.

Top