אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

ויתור על אזרחות ישראלית למבקש מתחת לגיל 18

שירות זה מאפשר להוריו של צעיר מתחת לגיל 18, שאזרחותו הוקנתה לו מכח לידה בחוץ לארץ, לבקש לבטל את אזרחותו הישראלית.

Top