אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

ויתור על אזרחות ישראלית למבקש מתחת לגיל 18

שירות זה מאפשר להוריו של צעיר מתחת לגיל 18, שאזרחותו הוענקה לו מכוח לידה בחוץ לארץ, לבקש לבטל את אזרחותו הישראלית.

Top