החזר מס ערך מוסף (מע"מ) לתיירים - הצטרפות להסדר או חידושו

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין

משרד התיירות

מוקד טלפוני

מחלקת מסחר תיירותי ובתי מלון: 02-6664344

פקס: 02-6599176
דואר אלקטרוני: [email protected]

תמיכה טכנית