הוראות ונהלים להסדר להחזר מע"מ לתיירים

  • יחידה
    איכות המוצר מחלקת ביקורת איכות המוצר מחלקת מסחר תיירותי ובתי מלון
  • תאריך פרסום
    29.08.2016

החזר מע"מ לתייר ניתן למבקר שאינו אזרח ישראל בעל דרכון זר בלבד.