אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

העברת כספים מהמרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות

שירות זה מאפשר לבצע העברת כספים למי שהמרכז לגביית קנסות מצא כי הוא זכאי להחזר כספי, או לנפגע עבירה שנפסק לזכותו תשלום פיצוי בהליך פלילי על ידי בית משפט או בהסדר מותנה שבין הרשות התובעת לחשוד בעבירה.

Top