בקשה למענק התארגנות לתושבים המפונים

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין

רשות המסים בישראל

מרכז מידע והשירותים המקוונים

שעות מענה טלפוני