סיוע המדינה לתושבי יישובי הדרום המצויים בטווח של 0 עד 7 ק"מ מגבול רצועת עזה ותושבי העיר שדרות לאור מלחמת 'חרבות הברזל' ותיקון החלטות ממשלה

מספר החלטה  988
 • יחידה
  מזכירות הממשלה
 • ממשלה
  הממשלה ה- 37
 • תאריך פרסום
  23.10.2023
 • תאריך תחולה
  23.10.2023

החלטה מספר 988 של הממשלה מיום 23.10.2023

הנוסח המחייב של החלטות הממשלה הינו הנוסח השמור במזכירות הממשלה.
הנוסח המחייב של הצעות חוק ודברי חקיקה הנזכרים בהחלטות הינו הנוסח המתפרסם ברשומות.
החלטות תקציביות כפופות לחוק התקציב השנתי.