אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

הגשת פניה או תלונה ליחידה לתלונות הציבור במשרד לביטחון הפנים

שירות זה מאפשר לאזרחים לפנות או להגיש תלונה למשרד לביטחון הפנים בכל נושא הנוגע לתחומי האחריות של המשרד.

Top