אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

הגשת פניה או תלונה ליחידה לתלונות הציבור במשרד לביטחון הפנים

שירות זה מאפשר לאזרחים לפנות או להגיש תלונה למשרד לביטחון הפנים בכל נושא הנוגע לתחומי האחריות של המשרד.

Top