אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

הגשת קבילה לנציבות קבילות השוטרים והסוהרים

שירות זה מאפשר לשוטרים וסוהרים או לנציגים מטעמם להגיש קבילה לנציבות קבילות השוטרים והסוהרים במשרד לביטחון הפנים.

נציב קבילות שוטרים וסוהרים

טלפון נוסף: 02-5952404
פקס: 02-5418081
דואר אלקטרוני: kvilotmail@mops.gov.il

שעות מענה טלפוני

Top