אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

הגשת קבילה לנציבות קבילות השוטרים והסוהרים

שירות זה מאפשר לשוטרים וסוהרים או לנציגים מטעמם להגיש קבילה לנציבות קבילות השוטרים והסוהרים במשרד לביטחון הפנים.

Top