אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

מעמד לנינים של זכאי שבות

השירות מאפשר למי שטרם מלאו לו 18 שנים, והוא נין ליהודי שהוריו הוכרו כזכאי שבות, להסדיר את מעמדו בישראל.

Top