אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

הנפקת תעודת אזרח ותיק

שירות זה מספק מידע על תהליך הנפקת תעודת אזרח ותיק.

המוקד לאזרחים ותיקים

פקס: 02-6547049
דואר אלקטרוני: ezrach.vatik@mse.gov.il

המוקד לאזרחים ותיקים

Top