אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

שחרור כספי הפיקדון עבור עובדים זרים

שירות זה מאפשר לעובדים זרים להגיש בקשה לתשלום כספי פיקדון שהופקדו עבורם במשך תקופת עבודתם כדין בישראל, לקראת עזיבתם את הארץ לצמיתות ובכפוף ליציאתם מישראל במועד.

Top