אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

שחרור כספי הפיקדון עבור עובדים זרים

שירות זה מאפשר לעובדים זרים להגיש בקשה לתשלום כספי פיקדון שהופקדו עבורם במשך תקופת עבודתם כדין בישראל, לקראת עזיבתם את הארץ לצמיתות ובכפוף ליציאתם מישראל במועד.

מרכז שירות ומידע ארצי

לחיוג מטלפון קווי: 1-222-3450
חיוג מחוץ לארץ: 972-2-6294666+
דואר אלקטרוני: info@piba.gov.il

שעות מענה טלפוני

Top