אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

רישום במרשם האוכלוסין של ילדים שנולדו בחוץ לארץ

שירות זה מאפשר להורים, אזרחי ישראל, לרשום ילדים שנולדו בחוץ לארץ במרשם האוכלוסין ובספחי תעודת הזהות.

Top