אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

רישום במרשם האוכלוסין של ילדים שנולדו בחוץ לארץ

שירות זה מאפשר להורים, אזרחי ישראל, לרשום ילדים שנולדו בחוץ לארץ במרשם האוכלוסין ובספחי תעודת הזהות.

Top