אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

נהלים והנחיות

נוהל הפקת תעודת לידה

מספר:  2.15.0001
    • תאריך פרסום: 
      01.08.2005
    • תאריך עדכון: 
      10.11.2005

נוהל זה עוסק בתנאים ובדרישות לקבלת תעודת לידה לנולדים בישראל. מטרת הנוהל היא לקבוע את השיטה לטיפול בהפקת תעודת לידה.

Top