אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

קליטת עובדים זרים מתאגיד אחר

שירות זה מאפשר לתאגידי בניין להגיש בקשה לקלוט עובדים זרים מתאגיד אחר.

Top