אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

קליטת עובד זר מתאגיד אחר

שירות זה מאפשר לתאגידי בניין להגיש בקשה לקלוט עובד זר מתאגיד אחר.

Top