אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

קליטת עובד זר מתאגיד אחר

שירות זה מאפשר לתאגידי בניין להגיש בקשה לקלוט עובד זר מתאגיד אחר.

Top