אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

אישור חוזר לוויתור על האזרחות הישראלית

שירות זה מאפשר להגיש בקשה לקבלת אישור חוזר לוויתור על האזרחות הישראלית.

חיילים בודדים זכאים לפטור מתשלום האגרה עבור שירות זה.
Top