אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

תעודת חיים

השירות מאפשר לתושבי ישראל להגיש בקשה לקבלת תעודה המעידה על תושב שהוא חי.

Top