אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

הענקת אזרחות ישראלית למבקשים מתחת גיל 18 תושבי חוץ לארץ

שירות זה מאפשר להגיש בקשה להענקת אזרחות ישראלית למבקשים מתחת לגיל 18, שנולדו בחוץ לארץ לאזרחים ישראלים ושאינם זכאים לאזרחות מכוח לידה.

Top