אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

הענקת אזרחות ישראלית למבקשים מתחת גיל 18 תושבי חוץ לארץ

שירות זה מאפשר להגיש בקשה להענקת אזרחות ישראלית למבקשים מתחת לגיל 18, שנולדו בחוץ לארץ לאזרחים ישראלים ושאינם זכאים לאזרחות מכוח לידה.

Top