הגשת תלונה ליחידה הממשלתית לחופש המידע

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין

משרד המשפטים

היחידה הממשלתית לחופש המידע

צור קשר

שעות מענה טלפוני