אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

הגשת פרטה (דו"ח ראשוני) על ידי אפוטרופוס לענייני רכוש או לכלל ענייני האדם

שירות זה מאפשר לאפוטרופוס לענייני רכוש למלא את חובתו החוקית להגיש לאפוטרופוס הכללי דיווח ראשוני אודות מצבו הכלכלי של האדם שהוא מונה לשמש לו אפוטרופוס.

Top