אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

הפקת נסח רישום (נסח טאבו) מפנקסי המקרקעין

שירות זה מאפשר הזמנת נסח רישום מפנקסי המקרקעין.

Top