אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

הגשת 'סל מחיה' על ידי אפוטרופוס

שירות זה מאפשר לאפוטרופוס לבקש אישור על תיכנון המסגרת התקציבית החודשית הממוצעת של האדם שהוא משמש לו אפוטרופוס בעזרת טופס "סל מחיה" והמסמכים הנלווים.

האפוטרופוס הכללי

Top