אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

בקשה להשתתפות במימון פרוייקט תחבורתי עירוני

שירות זה מאפשר לרשות מקומית להגיש בקשה להשתתפות במימון פרוייקט תחבורתי עירוני.

Top