אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

בקשה להשתתפות במימון פרוייקט תחבורתי עירוני

שירות זה מאפשר לרשות מקומית להגיש בקשה להשתתפות במימון פרוייקט תחבורתי עירוני.

Top