אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

הארכת רישיונות בענף הסיעוד מטעמים הומניטאריים

השירות מאפשר למטופל סיעודי, הזקוק להמשך העסקתו של עובד זר מסויים, להגיש בקשה לוועדה המייעצת לשר להמשך העסקתו של העובד מטעמים הומניטריים מיוחדים. 

Top