אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

בדיקת עיכוב יציאה מהארץ

השירות מאפשר לפונים לברר האם קיים נגדם צו עיכוב יציאה מהארץ, ולקבל את פרטי התיק וההליך אם קיים נגדם צו.

להגשת הבקשה
להגשת הבקשה
Top