אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

הצהרה של עובד זר שמבקש לעבור לתאגיד בניין אחר

שירות זה מאפשר לתאגיד בניין לקלוט עובד זר מתאגיד אחר.

Top