אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

הצהרה של עובד זר שמבקש לעבור לתאגיד בניין אחר

שירות זה מאפשר לתאגיד בניין לקלוט עובד זר מתאגיד אחר.

מרכז שירות ומידע ארצי

לחיוג מטלפון קווי: 1-222-3450
חיוג מחוץ לארץ: 972-2-6294666+
דואר אלקטרוני: info@piba.gov.il
Top