אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

בקשה לרישום או ביטול הערת אזהרה

שירות זה מאפשר לרשום או לבטל הערת אזהרה על התחייבות לעשיית עסקה, הימנעות מעשיית עסקה, הערה על צורך בהסכמה, התחייבות במסגרת תמ"א 38.

Top