בקשה לרישום שכירות


{{sqCtrl.config.results.Title}}

{{sqCtrl.config.results.Description}}
{{ sqCtrl.config.results.startBtnProperties.Title }} {{sqCtrl.config.results.startBtnProperties.Description}}

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין

משרד המשפטים

הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין

מרכז השירות והמידע

טלפון נוסף לחיוג: 972-8-6831663

שעות פעילות