אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

השבת אזרחות

שירות זה מאפשר לאזרחיות ישראליות שנישאו לתושבי יהודה, שומרון וחבל עזה וויתרו על אזרחותן הישראלית בעת שנרשמו במרשם האוכלוסין של יהודה, שומרון וחבל עזה, להגיש בקשה להשבת אזרחותן הישראלית.

Top