אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

בקשה לדרכון

שירות זה מספק מידע לגבי תהליך הנפקת דרכון וחידוש דרכון. כאן גם תוכלו לשלם עבור שירותי הנפקת הדרכון וחידושו. לקבלת השירות יש לזמן תור.

חיילים בודדים זכאים לפטור מתשלום האגרה עבור שירות זה.
לתשומת לבכם! מבקשי שירות המגיעים ללא זימון תור מראש יתקבלו בהתאם לעומס הקיים בלשכה. אנא התאזרו בסבלנות עד להגעת תורכם.
Top