אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

בקשה לדרכון

שירות זה מספק מידע לגבי תהליך הנפקת דרכון וחידוש דרכון. כאן גם תוכלו לשלם עבור שירותי הנפקת הדרכון וחידושו. לקבלת השירות יש לזמן תור.

לתשומת לבכם! מבקשי שירות המגיעים ללא זימון תור מראש יתקבלו בהתאם לעומס הקיים בלשכה. אנא התאזרו בסבלנות עד להגעת תורכם.
Top