אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

בקשה לביצוע מבחן הערכת תלות למעסיק סיעודי

שירות זה מאפשר למי שאינם זכאים לעבור מבחן תלות, במסגרת בקשה לגמלת סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי בגלל גובה הכנסותיהם, להגיש בקשה מקוונת לביצוע מבחן להערכת תלות.

Top