אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

בקשה לביצוע מבחן הערכת תלות למעסיק סיעודי

שירות זה מאפשר למי שאינם זכאים לעבור מבחן תלות במסגרת בקשה לגמלת סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי בגלל גובה הכנסותיהם, להגיש בקשה מקוונת לביצוע מבחן להערכת תלות. 

Top