אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

בקשה לקבלת היתר להעסקת עובד זר בענף הסיעוד

שירות זה מאפשר לקבל את כל המידע הדרוש על מנת להעסיק עובד זר סיעודי.

Top