אודות

בעלי תפקידים

  • ממלאת מקום רשם האגודות השיתופיות
  • עו"ד נעמה קאופמן פס

  • ממונה תחום רגולציה, ייעוץ ושפיטה
  • רותי לירז-שפירא

  • מנהל חטיבת חשבונאות, פיקוח וחקירות
  • רו"ח אלעד חבשוש

  • מנהלת תחום מידע ומינהל
  • גב' לימור רוזנטל

דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 07.05.2020
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 07.05.2020
Top