הפקדת צוואה ברשם לענייני ירושה

אדם הרוצה להבטיח כי צוואתו תימצא עם מותו ותישמר מפני פגעי הזמן יכול להפקידה אצל הרשם לענייני ירושה. שירות הפקדת צוואה מבטיח כי לאחר פטירת האדם צוואתו תיפתח ותימסר לזוכים על פי הצוואה. ניתן להפקיד צוואה בכתב יד, בעדים, או בפני רשות. ניתן להפקיד מרחוק באופן מקוון או בהתייצבות בלשכות בזימון תור בלבד


{{sqCtrl.config.results.Title}}

{{sqCtrl.config.results.Description}}
{{ sqCtrl.config.results.startBtnProperties.Title }} {{sqCtrl.config.results.startBtnProperties.Description}}

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין

משרד המשפטים

האפוטרופוס הכללי והממונה על ענייני ירושה

הרשם לענייני ירושה - מרכז השירות והמידע

למחייגים מחו"ל 972-8-6831672

שעות פעילות