אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

צפייה בהחלטות הממונה על היטלי סחר

שירות זה מאפשר לצפות בהחלטות שהתקבלו בעקבות תלונות שהועברו לממונה על היטלי סחר.

Top