אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

צפייה בהחלטות הממונה על היטלי סחר

שירות זה מאפשר לצפות בהחלטות שהתקבלו בעקבות תלונות שהועברו לממונה על היטלי סחר.

Top