אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

יבוא

|
היטלי סחר והיצף
 

מדריכים ומידע

במדריך זה נסביר מהו היצף, מה אינו נחשב יבוא בהיצף, איך קובעים את שיעור ההיצף ועוד.
שר הכלכלה והתעשייה, באישור שר האוצר, ואישור ועדת הכספים רשאי לנקוט באמצעי הגנה ולהטיל בצו היטל היצף על יבוא מוצר, אם מצא כי תנאי יבוא של טובין עלולים לגרום לנזק לענף היצרני המקומי.
בהסכמים של ארגון הסחר העולמי נקבעו כללים מפורטים ליישום אמצעים נגד היצף ומחיר נתמך, במטרה לאפשר לסחר החופשי להיות הוגן כלפי יצרנים מקומיים.
בעולם פועלים גופים שונים העוסקים בנושא סחר הוגן ופועלים נגד היצף.
במדריך זה ניתן למצוא פירוט אודות השלבים, מרגע הגשת תלונה על יבוא בהיצף.
היחידה להיטלי סחר מופקדת על ביצוע הוראותיו של חוק היטלי סחר ואמצעי הגנה, התשנ"א – 1991. החוק עוסק ב-3 סוגי היטלי סחר: היטל היצף, היטל משווה והיטל ביטחה.
 

שירותים

שירות זה מאפשר ליצרנים מקומיים המייצגים ענף יצרני בארץ, להגיש תלונה לממונה על היטלי סחר, נגד יבואנים ונגד יצרנים זרים, בשל יבוא מוצר או מוצרים במחירי היצף או במחיר נתמך, הגורמים נזק לתעשייה המקומית.

שירות זה מאפשר לצפות בהחלטות שהתקבלו בעקבות תלונות שהועברו לממונה על היטלי סחר.

 

מדיניות ונהלים

 

פרסומים

Top