אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

טיפול בוויתור על אזרחות ישראלית למבקש לשמור על אזרחותו הקודמת

שירות זה מאפשר לאזרח ישראלי הנושא אזרחות נוספת, להגיש הצהרת ויתור על האזרחות הישראלית, בכדי לשמור על אזרחותו הקודמת  מבלי לחדול להיות תושב ישראל.

Top