חידוש רישיון נהיגה ספורטיבית

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין

משרד התרבות והספורט

הרשות לנהיגה ספורטיבית

מענה טלפוני