אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

כתובת נוספת למשלוח דואר למבקש שטרם מלאו לו 18 שנה

השירות מאפשר להורים של מבקשים שטרם מלאו להם 18 שנה, להגיש בקשה לרישום כתובת נוספת שאינה הכתובת העיקרית או כתובת בית ההורים.

Top