אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

ביקורת ותלונות

שירות זה מאפשר להגיש פניית ציבור למשרד התיירות, בגין ביקורת או תלונה על מתן שירותי תיירות בישראל. 

Top