אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

ביקורת או תלונה על שירותי תיירות

שירות זה מאפשר להגיש פנייה מהציבור למשרד התיירות, שעניינה ביקורת או תלונה על מתן שירותי תיירות בישראל. 

Top