מידע משפטי 

ביקורת ותלונות

חוק שירותי התיירות תשל"ו – 1976 וחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים תשי"ח -1957 הינם מקור הסמכות לפעילות מחלקת איכות המוצר התיירות

סוג מידע משפטי 
חוקים ותקנות
נוסח החוק המעודכן ביותר נמצא במשרד המשפטים.
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 11.04.2019
דף זה עודכן לאחרונה בתאריך 11.04.2019
Top