אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

קבלת הטבות מס לבנייה להשכרה למגורים, במסגרת החוק לעידוד השקעות הון

שירות זה מאפשר ליזמים ולקבלנים לקבל הטבות מס במסגרת הפרק השביעי לחוק עידוד השקעות הון, לטובת הקמה, הרחבה או רכישה של מבנה להשכרה למגורים.

Top