אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

הארכת רישיון לישיבה ארעית או רישיון לישיבת קבע - החלפת סוג האשרה

שירות זה מאפשר לנתינים זרים לקבל רישיון לישיבת ארעי או רישיון לישיבת קבע.

Top