אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

הארכת רישיון לישיבה ארעית או רישיון לישיבת קבע - החלפת סוג האשרה

שירות זה מאפשר לנתין זר לקבל רישיון לישיבת ארעי או רישיון לישיבת קבע.

להדפסה
להדפסה
Top