אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

הארכת רישיון לישיבה ארעית או רישיון לישיבת קבע - החלפת סוג האשרה

שירות זה מאפשר לנתינים זרים לקבל רישיון לישיבת ארעי או רישיון לישיבת קבע.

Top