אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

תעודה המעידה על אזרחות ישראלית

שירות זה מאפשר לבקש תעודה המעידה על אזרחות ישראלית.

חיילים בודדים זכאים לפטור מתשלום האגרה עבור שירות זה.
Top