אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

התאזרחות של מי שמחזיקים בישיבת קבע

השירות מאפשר לתושבי קבע בישראל, שאינם אזרחים ישראלים ולא פקעה תושבותם, להגיש בקשה להתאזרחות

חיילים בודדים זכאים לפטור מתשלום האגרה עבור שירות זה.
Top