אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

התאזרחות של מי שמחזיקים בישיבת קבע

השירות מאפשר לתושבי קבע בישראל, שאינם אזרחים ישראלים ולא פקעה תושבותם, להגיש בקשה להתאזרחות

Top