אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

התאזרחות של מי שמחזיק בישיבת קבע

השירות מאפשר לתושב קבע בישראל, שאינו אזרח ישראלי ולא פקעה תושבותו,להגיש בקשה להתאזרחות. 

Top