הוצאת היתר מטיס כלי טיס בלתי מאויש (כטב"מ)

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

רשות התעופה האזרחית

משרדי מחלקת רישוי עובדי טיס

שעות מענה טלפוני