שאלות נפוצות ותשובות על התהליך הנדרש לקבלת תעודה רפואית תעופתית

בדף זה קיים מידע על התעודה הרפואית הנדרשת ממבקשי רישיון עובד טיס או עובדי טיס המחזיקים ברישיון.

Top