בדיקת מצב רישום מקרקעין במערכת המידע של משרד הבינוי והשיכון

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין

משרד הבינוי והשיכון

היחידה לרישום מקרקעין (אגף בכיר תכנון)

פקס: 03-7632849

שעות מענה טלפוני