אתר השירותים והמידע הממשלתי אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

חידוש רישיון כלי ירייה פרטי

שירות זה מאפשר לבעלי רישיון לנשיאת כלי ירייה פרטי לחדש את רישיונם לפני תום תוקף הרישיון.

למילוי והדפסה
למילוי והדפסה

מרכז שירות ומידע - רישוי כלי ירייה

לחיוג מטלפון קווי: 077-2324444
דואר אלקטרוני: tservice@mops.gov.il

שעות פעילות המענה הטלפוני

Top