חידוש רישיון לכלי ירייה פרטי

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין

המשרד לביטחון לאומי

האגף לרישוי כלי ירייה

מרכז שירות ומידע

לחיוג מטלפון קווי: 077-2324444

דואר אלקטרוני: [email protected]

שעות פעילות המענה הטלפוני