אתר השירותים והמידע הממשלתי
אתר השירותים והמידע הממשלתי

בקשה לרישיון כלי ירייה פרטי

שירות זה מאפשר לאדם פרטי להגיש בקשה לרישיון כלי ירייה.

מרכז שירות ומידע – רישוי כלי ירייה

לחיוג מטלפון קווי: 077-2324444
דואר אלקטרוני: tservice@mops.gov.il

לאתר רישוי כלי ירייה

Top