אתר השירותים והמידע הממשלתי
ברוכים הבאים לאתר החדש לשירותים ולמידע ממשלתי

בקשה לרישיון כלי ירייה פרטי

שירות זה מאפשר לאדם פרטי להגיש בקשה לרישיון כלי ירייה.

Top